- Aglaia Pletz aus Aub, Bavaria
2/5 - tolle waren,